##

Regulamin

§ 1. Strony transakcji:

1. Stroną dokonującą zakupu produktów umieszczonych w ofercie Serwisu sklep-zabawki.pl jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwana dalej Nabywcą.
2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów umieszczonych w ofercie Serwisu sklep-zabawki.pl jest Studio H Piotr Matuszczak, z siedzibą przy ul. Stolarskiej 15a/4 Gdynia, NIP: 958-020-26-98, zwana dalej Sprzedającym.

§ 2. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat swojej oferty Sprzedający zamieszcza na stronie sklep-zabawki.pl.
2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia, udostępnionego na stronach Sprzedającego.
3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę www.sklep-zabawki.pl. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość o otrzymaniu zamówienia przez Sprzedającego oraz przyjęciu go do realizacji lub odrzuceniu.
4. Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych lub braku towaru, jak również w przypadku nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia lub braku potwierdzenia zamówienia.
5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawcy. W razie problemów z dostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (realizacja częściowa lub anulowanie całego zamówienia).
6. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, z pośród dostępnych lub przyznanych mu przez Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo w szczególnych wypadkach na zmianę sposobu dostawy, w tym wypadku klient płaci zawsze korzystniejszą cenę.
8. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + przewidywany czas dostawy.
9. Zamówienia są realizowane na terytorium POLSKI. Jednakże, istnieje możliwość wysyłki zagranicznej tylko w przypadku wcześniejszego ustalenia kosztów transportu z obsługą Sprzedającego. W takim jednak przypadku czas realizacji zamówienia ulegnie wydłużeniu na co nabywca wyraża zgodę.
10. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
11. Składając zamówienie u Sprzedającego Klient równoznacznie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie www.sklep-zabawki.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sprzedającego. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§ 3 Ceny Towarów


1. Wszystkie ceny w Systemie Zamówień podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Systemu bądź wprowadzania w nich zmian. Cena nie obejmuje kosztów przesyłki.
2. Ostateczną cenę do zapłaty przez Kupującego stanowi suma cen zakupionych towarów oraz opłaty za dostawę.
3. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
4. Informacje zawarte na stronach Systemu Zamówień nie stanową oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

§ 4 Gwarancje i reklamacje


1. Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie.
2. Przy odbiorze paczki Klient jest proszony o sprawdzenie, czy przesyłka nie jest uszkodzona. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie zgłosić obecnemu listonoszowi lub kurierowi i jeżeli jest to możliwe otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Klienta nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, wylane, pogniecione itp, Klient, o ile jest to możliwe, proszony jest w obecności doręczyciela spisać protokół reklamacyjny (odmowa przyjęcia paczki i powód - uszkodzenie zawartości przez doręczyciela). W tym przypadku będzie to podstawa do złożenia reklamacji przez Sprzedającego u przewoźnika.
3. Odsyłany przez Klienta produkt NOWY powinien być zabezpieczony tak aby nie uległ zniszczeniu - Sprzedający powinien otrzymać produkt w takim stanie w jakim wysłał go Kupujący.
4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego przesyłki z reklamowanym towarem. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sprzedający zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne u Sprzedającego towary do wyboru.
5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, pieniądze zostaną przekazane Klientowi przelewem bankowym.

§ 6 Prawo Zwrotu Towaru

Jeżeli zakupiony u nas towar nie spełnia Państwa oczekiwań, zgodnie z przysługującym Państwu prawem mogą Państwo odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.

W tym celu proszę złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwrócić produkt (produkty) kompletny w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania. Sam produkt oraz ewentualne akcesoria będą kompletne, nieuszkodzone i nie będą nosić śladów użytkowania, świadczących o innym wykorzystaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

Produkt odsyłany jest na koszt klienta, a do przesyłki zwrotnej proszę dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na który ma zostać zwrócona cena produktu.
W takim przypadku produkt proszę odesłać na adres:
Studio H, Piotr Matuszczak,
ul. Stolarska 15 a/4,
81-173 Gdynia.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Informacje zawarte na stronach Serwisu sklep-zabawki.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
2. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176).
3. Serwis sklep-zabawki.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.

Nasi Partnerzy: